(   ̄)y―oo0O0O〇○**

Friday, 26 August 2011

KOD RAHSIA!!!

Assalamualaikum dan salam sejahtera... Mungkin ramai yang sudah tahu mengenai perkara ini... Tetapi TK tetap nak kongsikan sesuatu di sini...

Boleh cari apa yang tersembunyi dalam nombor-nombor di bawah?

696666999999666999999666666966666966666696666666669666696666696 696669999999969999999966669696666966666696666666696966696666696 696666999999999999999666696669666966666696666666966696699999996 696666669999999999996666966666966966666696666669666669696666696 696666666699999999666666999999966966666696666669999999696666696 696666666666999966666666966666966966666696666669666669696666696 696666666666699666666666966666966999999699999969666669696666696


1. highlight nombor-nombor di ats
2. CTRL+F
3. Tekan 9 atau 6


Sumber: Merata-rata di facebook...